Museene i Rogaland har mange fotoalbum. Albumene er kompliserte objekter i den forstand at de ikke bare består av fotografier, men at de også består av andre materialtyper. Bildene er del av en konstruert kontekst og hele albumet utgjør en enhet. Dette skaper flere problemstillinger, fra hvordan bildene skal bevares til hvordan det er mest hensiktsmessig å digitalisere og publisere albumene. Flere år med digitalisering og katalogisering av fotoalbum har tydeliggjort et behov for bedre retningslinjer for digitalisering og katalogisering av ulike typer album.

Konservatorene vil bidra med retningslinjer for bevaring av fotoalbum.

Faggruppa blir med å forme omfanget, fremgangsmåten og det ønskede sluttproduktet. Det vil være en stor fordel å få arbeidet med ulike typer album i prosjektperioden. Prosjektet kan inkludere en revisjon av museenes fotoalbum.

Mål: Etablere retningslinjer for digitalisering, nummerering, katalogisering, tilgjengeliggjøring og bevaring av fotoalbum.

<object class="wp-block-file__embed" data="https://fellestjenestene.files.wordpress.com/2022/09/anbefalinger-dokumentasjon-bevaring-publisering-fotoalbum-sept2022.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:750px" aria-label="<strong><span class="uppercase">Last ned</span>Last ned

Følg prosjektet!

Prosjektet kan følges som blogginnlegg som samles her:

Anbefalinger for dokumentasjon, bevaring og publisering av fotoalbum

Første del i fellesprosjektet om fotoalbum er ferdig. Som et resultat har vi publisert anbefalinger for dokumentasjon, bevaring og publisering. Anbefalingene omfatter digitalisering, nummerering, katalogisering, bevaringstiltak og publisering av fotoalbum. Målet er at flere av fotoalbumene i museene blir dokumentert og publisert på en god…

Les mer

Dokumentasjon av fotoalbum

I vår har fotoarkivaren hatt fokus på fotoalbum. Fire fotoalbum fra Norsk oljemuseum har blitt digitalisert og katalogisert. Dette er også tema for et fellesprosjekt for museene i Rogaland. Album fra Norsk oljemuseum Norsk oljemuseum er ett av flere museer som har meldt inn ønsker…

Les mer