I femårsplanen til Museumstjenestene er det lagt inn fellesprosjekter med ulike tema. Dette er blant annet for å øke samhandling og samarbeid mellom museene, og mellom de ulike stillingene i Museumstjenestene (på tvers av fag og samlingstyper).

Oversikten under viser prosjekter fordelt på stillinger/fag. Overlappende/felles prosjekter er markert lys blå.

Prosjektene ledes av de ansatte i Museumstjenestene. Samtidig er samarbeidet med de ansatte i museene essensielt. Det er gjennom samarbeid og dialog vi oppnår målet om økt kunnskap og kompetanse. Bidragene fra museene vil variere ut fra målet med prosjektene, og avklares ved oppstart av hvert prosjekt.