Museenes interesse for, og kunnskap om, overflatebehandling har økt de seneste årene. Mens man tidligere var mer opptatt av fargen på veggen, er man nå også oppmerksom på bindemiddelet og malingstypen. Samtidig er det ikke nok å velge riktig malingstype:

(…) suksessen treng ikkje berre henge saman med eigenskapane til målinga, men også med oppbygginga av veggen, underlaget, forarbeidet, veret, kosten og arbeidsmåten.

Varmare, våtare, villare. Rapport om museas møte med klimatutfordringane. (Høibo, 2017)

Det vil slik være viktig å gjennomføre kurs/samlingar i bruk av ulike typer overflatebehandling. Dette kan f.eks. arrangeres av det lokale byggnettverket.

I klimarapporten konkluderes det med at museene har svakt dokumentert kunnskap om overflatebehandling, og det foreslås å gjennomføre forsøksprosjekt for å øke kunnskapen:

Det burde vore gjennomført forsøk med bruk av ulike slag måling (…) under ulike forhold for å få betre dokumentert kunnskap om kva som verkar og kva som ikkje verkar.

Varmare, våtare, villare. Rapport om museas møte med klimatutfordringane. (Høibo, 2017)

Dette kan man gjøre ved å montere oppstrøksprøver av ulike typer overflatebehandling (for eksteriør) på mur og tre i ulike deler av fylket, f.eks. ved hvert regionmuseum. Et slikt fellesprosjekt bør gjennomføres i samarbeid med konservatorene i Museumstjenestene.

  • MÅL 1: Gjennomføre kurs/samlinger om overflatebehandling.
  • MÅL 2: Sette i gang et forsøksprosjekt om overflatebehandling. F.eks. montere oppstrøksprøver av ulike overflatebehandlinger ved hvert regionmuseum i fylket.

Følg prosjektet!

Prosjektet kan følges som blogginnlegg som samles her:

En introduksjon til AFR (Architectural Finishes Research)

Architectural Finishes Research (AFR) er et voksende fagfelt innen konserveringsfaget. Vi i Museumstjenestene kommer snart til å tilby denne tjenesten til museene våre, i forbindelse med fellesprosjektet vårt i år om overflatebehandling. AFR kan bidra til tolkningen av en bygnings arkitektoniske, dekorative og sosiale historie…

Les mer