Museumstjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene.

Bakgrunn

Rogaland fylkeskommune har i tråd med Regionalplan for museum tatt initiativ til, opprettet og finansiert flere felles stillinger innen samlingsforvaltning for Norsk Oljemuseum og de fem regionmuseene i Rogaland: Ryfylkemuseet, Haugalandmuseet, Museum Stavanger, Jærmuseet, Dalane Folkemuseum.

Stillingene

Museumstjenestene består av flere stillinger knyttet til samlingsforvaltning:

Museumstjenestene skal løfte det faglige arbeidet og styrke samarbeidet mellom museene.

Styringsgruppa

Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet med Olaug Økland som leder. I styringsgruppa sitter representanter fra hvert av museene, samt representanter fra Rogaland fylkeskommune.

I 2020 byttet tjenestene navn fra Fellestjenestene til Museumstjenestene i Rogaland.

I den sammenheng ble det utarbeidet ny visuell profil for Museumstjenestene.