I museenes samlinger finner vi ulike skadelige stoffer. Dette kan være knyttet til materialene objektet i samlingen består av, men også giftige stoffer som er påført objektet med formål om å bekjempe skadedyr – eller konserveringsrelaterte kjemikalier. I tillegg kan det være miljømessige risikomomenter som mugg, støv, insekter (møll) og skadedyr (mus).

Kunnskap om hvilke skadelige stoffer som finnes i samlingene, og hvordan håndtere dette, er viktig da disse stoffene kan innebære en helserisiko for ansatte og publikum.

Mål med prosjektet:Undersøke og finne strategier for håndtering av foto, gjenstander og bygninger i samlingene som inneholder skadelige stoffer.
Aktuelle tema/ problemstillinger som prosjektet kan omfatte:HMS og sikker jobbanalyse
Hva kan arkivene fortelle om skadelige stoffer i samlingene?
Hvilke analyser kan være relevante for museene, og hvor kan vi få det utført?  
Bidrag / roller i prosjektet:Fotoarkivaren: Tidsbruk i prosjektet ca 1-2 uker
Bygningsantikvaren: Tidsbruk i prosjektet ca 1-2 uker
Konservatorene: Tidsbruk i prosjektet ca 4 uker (1 person). Prosjektlederansvar.  

I tillegg kommer bidrag fra museene.

Følg prosjektet!

Prosjektet kan følges som blogginnlegg som samles her: