Her er en oversikt over relevant litteratur og linker.

Museene* i Rogaland

* De fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland


Generelt for museum og samlingsforvaltning