I tråd med femårsplanen vil Museumstjenestene jobbe med fellesprosjekt og årlige tema. Tema for 2022 er interiør.

Om fellesprosjektet

Størstedelen av de utstilte samlingene – det publikum får oppleve – kan knyttes til interiør.

Miljøutstillinger

Bygningsvernundersøkelsen frå 2019 viste at størstedelen (86%) av bygningene museene forvalter er tilrettelagt for bruk – med miljøutstillinger og eventuelt andre tilbud til publikum. I tillegg til at disse bygningene (med sine interiør) er en del av samlingene, inneholder de andre deler av samlingene, slik som foto, kunst og gjenstander.

Faste og skiftende utstillinger

I tillegg til miljøutstillinger har museene også faste og skiftende utstillinger – både i de kulturhistoriske bygningene og i egne utstillingslokaler i/ved museenes hovedbygg. Alle deler av samlingene kan være involvert i faste og skiftende utstillinger.

Forvaltning

En viktig del av forvaltningsarbeider handler om å sørge for at samlingene plasseres, håndteres og vises frem på en måte som minimerer nedbrytningen. Her er det viktig å se på objektenes nærmiljø, og faktorer som styrer dette slik som lys, temperatur, luftfuktighet, bruk og materialer (objektets egne material, samt andre material objektet er i kontakt med). Målet er å gi publikum en god opplevelse, samtidig som samlingene sikres for fremtiden.

Mål med prosjektetØke kompetansen ved museene innen forvaltning og formidling av interiør slik at publikum kan få en god opplevelse, samtidig som samlingene sikres for fremtiden.
Aktuelle tema/ problemstillinger– Preventive tiltak (IPM, lys, klima m.v.)
– «Historien sitter i veggene» – formidling av interiør
– Utstillingsdesign og materialalg i utstillinger
– Vern eller bruk (rekvisitt vs samlingsobjekt)

Følg prosjektet!

Prosjektet kan følges som blogginnlegg som samles her:

Å kopiere foto i utstillinger

I Museumstjenestenes interiørprosjekt har vi sett mange eksempler på gamle foto i museenes miljøutstillinger og avdelinger. Det sies at et bilde kan si mer enn tusen ord. Dette gjenspeiles ved at veggflater brukes til bilder, som oftest uten medfølgende tekster. Bildene illustrerer det man ønsker…

Les mer

Autentisitet, original og kopi 

Museumstjenestene er godt i gang med fellesprosjektet om interiør i Rogaland. Målet er å se på hvordan interiør best mulig kan ivaretas samtidig som det gir en god publikumsopplevelse. Grunnleggende for prosjektet, og felles for faggruppene, er begrepene autentisitet, kopi og original. Mange spørsmål rundt disse begrepene munner ut i diskusjoner om hva vi vil ta vare på, og hva og hvordan vi vil vise det frem for publikum. 

Les mer