Kirsten Hellerdal Fosstveit

Kirsten Hellerdal Fosstveit er utdannet arkitekt fra NTNU med vidareutdanning i «Restaureringskonst» ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hun ble ansatt som bygningsantikvar for regiomuseene i Rogaland (Haugalandmuseene, Ryfylkemuseet, Museum Stavanger, Jærmuseet og Dalane Folkemuseum) i juni 2016.

Kirsten har fast kontorsted ved Ryfylkemuseet på Sand i Suldal.


Sahra Gwen Campbell

Sahra har arbeidet som konservator i kulturvernsektoren i over ti år. Sahra holder på med en master i bevaring av kulturarv, og skal levere sin masteroppgave innen konservering av kulturarv.

Sahra har fast kontorsted ved Ryfylkemuseet på Sand i Suldal.