Bygningsantikvaren arbeider med å styrke bygningsvernet ved museene.

Arbeidsområdet er avgrenset til museenes antikvariske bygninger.

Stillingen har hovedansvar for å styrke kompetansen på antikvariske bygninger ved museene i Rogaland.

Bygningsantikvaren skal utvikle kompetansen på museene, bidra til økt kvalitet og samordning, utvikle gode rutiner og bidra til kartlegging og planarbeid.

Om bygningsantikvaren


TjenesterNytt fra bygningsantikvaren

Laster…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.