Bygningsantikvaren kan bistå musea i arbeid som er knytta til dei kulturhistoriske bygningane. Døme på slikt arbeid er lista under.