Bygningsantikvaren kan bistå musea i arbeidet med prioritering i bygningssamlinga.

Siv Leden har på oppdrag frå Kulturrådet utarbeidd ein rettleiar med metode for prioritering i bygningssamlinga. Bakgrunnen for arbeidet var ein del sentrale spørsmål og utfordringar som musea står ovanføre:

  • Hvordan kombinere bygningsvern med formidling av kulturhistoriske bygninger?
  • Hvordan prioritere ressurser og kompetanse til denne utfordringen?
  • Hvilke valg bør ligge til grunn for prioriteringene?

Museene foretar hele tiden prioriteringer, både direkte og indirekte. Samtidig ser vi at behovet for et bedre grunnlag for prioriteringer er helt nødvendig. Den foreliggende metoden for prioritering i bygningssamlinger bygger på en samlet vurdering av ressurser, kulturhistorisk verdi og relevans for museet og publikum.

Ryfylkemuseet v/Roy Høibo har gjort ei slik prioritering av si bygningssamling, og rapporten kan ein finna her.

bygningssamlinga