Bygningsantikvaren kan hjelpa/avlasta musea i planarbeid knytt til bygningssamlinga.