Bygningsantikvaren kan vera med å arrangera kurs og opplæringstiltak retta mot bygningsvern og dei kulturhistoriske bygningane på musea.

 1. Det kan vera organisering og administrering av kurs, der ein inviterer kompetansepersonar som kurshaldarar. Kursa kan vera:
  • interne for det enkelte museum
  • for handverkarar ved alle musea i Rogaland
  • for huseigarar, lokale handverkarar og andre interesserte
  • andre målgrupper

 2. Det kan vera kurs som bygningsantikvaren sjølve arrangerer og leiar. Døme på slike kurs:
  • oppmåling
  • Primus bygningsmodul
  • dokumentasjon og registering av bygningar, handverk og restaureringsprosess
  • tilstandsvurdering
  • restaureringsideologi og restaureringsplanar