Bygningsantikvaren kan vera med å utvikla/arbeida med registering og dokumentasjon av bygningar i FDV-/bygningsmodulen til PRIMUS.