Madli Hjermann

Madli Hjermann er utdannet arkeolog fra NTNU Vitenskapsmuseet, og har tidligere jobbet for NTNU Vitenskapsmuseet og forskningsstiftelsen Polytec. Fra 2010 har hun arbeidet i Haugalandmuseene med prosjekter knyttet til blant annet dokumentasjon og formidling av Romanifolkets kulturarv, gjenstandskatalogisering og vitensenterprosjektet «VitenTanken», før hun høsten 2012 tiltrådte i stillingen som fotoarkivar for museene i Rogaland.

Madli representerer museene i Rogaland i styret i Fotonettverk Rogaland og i det nasjonale ABM-nettverket for bevaring og formidling av kulturhistorisk fotografi. I Rogaland har hun bidratt med utvikling av en standard for forvaltning av fotosamlinger for museene, en felles emneordliste for katalogisering av foto, metodeutvikling for prioritering i fotosamlinger og en studie av museenes muligheter for å samle inn digitalt fødte foto.

Madli har fast kontorsted ved Haugalandmuseet i Haugesund.