Fotoarkivaren arbeider med å styrke fotoarbeidet i museene.

Fotoarkivaren for de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland ble etablert som prosjektstilling høsten 2012, og ble permanent fra 2017. Stillingen er en del av Rogaland fylkeskommune sine fellestjenester for samlingsforvalting ved museene i Rogaland. Fotoarkivaren er ansatt i Haugalandmuseene.

Formålet med stillingen er å styrke fotoarbeidet ved museene. Dette innebærer blant annet å bidra til økt kompetanse, kvalitet og samordning, videreutvikle rutiner og standarder og yte hjelp til digitalisering, katalogisering og bevaring. Arbeidet består også i bidrag til kartlegging og planarbeid og gjennomføring av utviklingsprosjekter for og med museene.

Museene skal yte en tilsvarende innsats som fotoarkivarens arbeid med deres samlinger. Dette bidrar til økt fokus på god forvaltning av kulturhistoriske foto i museene. Siden oppstart av fotoarkivarstillingen har et stort antall bilder blitt tilgjengelige for publikum og kolleger gjennom blant annet digitaltmuseum.no, og viktige fotosamlinger har blitt sikret for ettertiden.

De fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland har tilsammen anslagsvis 1,4 millioner foto, hvorav 16 % er digitalisert (Kulturrådets museumsstatistikk for 2014).

Tjenester

Les om hvilke tjenester fotoarkivaren tilbyr her.

Evy Andersen

Les om fotoarkivaren her.

Nytt fra fotoarkivaren

Klikk på bildene under for å lese siste nytt fra fotoarkivaren.