Fotoarkivaren skal styrke fotoarbeidet ved de fylkeskommunalt støttede museene i Rogaland. Dette innebærer blant annet å bidra til økt kompetanse, kvalitet og samordning, videreutvikle rutiner og standarder, yte hjelp til digitalisering, katalogisering og bevaring, bistå med krisehåndtering, kartlegging og planarbeid og arbeide med utviklingsprosjekter.