Emballasjen kan ha stor betydning for tilstanden til et bilde. Ompakking av fotosamlinger kan være et nødvendig tiltak for å bremse nedbrytingen av bildene. Fotoarkivaren kan bistå med ompakking av fotosamlinger og med valg av løsninger for pakking av ulikt fotografisk materiale. Ompakking gjøres ofte i forbindelse med katalogisering og digitalisering av bilder.

Viktige prinsipper for pakking av fotografier er at det skal være luft mellom lagene, at pakkingen ikke skal forårsake mekaniske eller kjemiske skader, samtidig som det beskytter mot støv, luftforurensing og lys. Fotografisk materiale som produserer gass over tid skal ikke være pakket i lukket, lufttett emballasje.

Ubufret papir av god kvalitet og helst uten bruk av lim, anbefales generelt sett fremfor plast, glassinpapir og andre tette materialtyper. Papiret skal være PAT-testet og helst oppfylle kravene til relevante ISO-standarder. Anbefalt pakkemateriale for ulike fotomaterialer er beskrevet i Standard for forvaltning av foto for Regionmuseene i Rogaland.