Fotoarkivaren skal bidra til økt kompetanse innen arbeid med kulturhistoriske fotografier i museene i Rogaland. Kompetanseheving skjer gjennom samarbeid om prosjekter knyttet til museenes fotosamlinger, rådgivning, møter med stillingens referansegruppe, fellestjenestenes fagseminarer og kompetansehevende fellesprosjekter.

Prosjekter avtales i samarbeid med stillingens referansegruppe ut fra museenes behov. Dette krever at museene gir tilbakemeldinger på sine behov og ønsker som kan bidra til å bedre arbeidet med kulturhistoriske fotografi. Til nå har vi gjennomført følgende fellesprosjekter:

Ved behov kan fotoarkivaren også bistå i museenes eget planarbeid.