Fotoarkivaren vil gjøre sitt beste for å komme på kort varsel dersom det oppstår en kritisk situasjon ved et av museene i Rogalands fotosamlinger. Dette kan være vannlekkasjer, redningsarbeid etter brann, biologiske skader eller andre skader på fotografier.

Både ved oversvømmelser/lekkasjer og brann er det vann som er det største problemet. De fleste fotografiske materialer blir lett skadet og kjemisk ustabile av vann og høy fuktighet. Noen skader kan være emulsjon som løsner, sveller og bli klissete, basen løser seg opp, blekk og fargestoffer løser seg opp, falmer og/eller fester seg til nye materialer, lakk ødelegges og muggsopp starter å gro innen kort tid.

Det er avgjørende at man starter redningsarbeidet tidlig. Fotoarkivaren kan også bistå i dette arbeidet. Det anbefales å fryse bildene dersom omfanget av skaden er stor og man ikke har personale til å behandle det innen 48 timer. Dersom man har nok personale til å behandle alt det fotografiske materialet innen 48 timer, starter man umiddelbart med fjerning av emballasje og rammer, evt. rensing og tørking.

Se Skadet fotografisk materiale eller kontakt fotoarkivaren for mer informasjon.