Kunnskap om det fotografiske materialet kan være avgjørende for datering, valg av emballasje og lagringsforhold. Fotoarkivaren kan bistå med ulike metoder for identifisering av fotografisk materiale. Ved identifisering brukes først og fremst visuelle undersøkelser, med og uten mikroskop, men man kan også undersøke materialet med blant annet polariseringsfilter og undersøkelser som krever ødeleggelse av en flik av fotografiet. Veilederen Skadet fotografisk materiale gir en innføring i hvordan man kan identifisere ulike fotografiske materialer.

Fotoarkivaren kan hjelpe til med identifisering av fotografisk materiale ved museene i Rogaland.