I lave temperaturer går kjemiske prosesser tregere og biologisk nedbryting kan stoppes. Nedfrysing kan øke levetiden til fotografisk materiale med flere hundre år. Dette kan være gunstig blant annet ved akutte vannskader, ved kjemisk nedbrytning eller bare som en god magasineringsløsning for materiale man ikke har tid til å gjøre noe med på en god stund eller som har dårlige alternative lagringsmuligheter. Nesten alt fotografisk materiale kan fryses ned, med unntak av digitale lagringsenheter som cd’er og dvd’er, negativer på glass, lantern slides, innrammede bilder og «instant»-bilder (f.eks. fra Polaroid).

Ved nedfrysing av fotosamlinger må man velge en pakkemetode som sikrer en konstant luftfuktighet og forhindrer kondens på bildene. Faren for kondens gjør at man må sørge for akklimatisering ved opptining av bildene i emballasjen.

Fotoarkivaren kan bistå med rådgiving om nedfrysing av fotosamlinger, og kan bidra i nedfrysingsprosjekter.