Me har gleda av å invitera til seminar med tema BYGNINGSARKIV OG FDV:

  • Dato: tysdag 18. og onsdag 19. januar 2022
  • Stad: Teams
  • Målgruppe: Alle som arbeider med bygningssamlingane ved musea i Rogaland

Seminaret vil bli tatt opp.

Program

Seminaret går over to halve dagar (fram til lunsj).

Dag 1: Bygningsarkiv
Kl 09:00 – 09:30 Presentasjon av arbeidet med bygningsarkiv og handbokaKirsten Hellerdal Fosstveit
Kl 09:30 – 10:00 Kva gjer me med dokumentasjonsfoto?Grethe Paulsen Vie
  Pause 15 min 
Kl 10:15 – 10:30 Bygningsarkivet og PrimusKirsten Hellerdal Fosstveit
Kl 10:30 – 11:00 Vegen vidare – korleis hindra at bygningsarkivet «støvar ned»?Kirsten Hellerdal Fosstveit
Kl 11:00 – 11:30 Diskusjon / oppsummering 
Dag 2: FDV
Kl 09:00 – 09:15Introduksjon til FDV-systemKirsten Hellerdal Fosstveit
Kl 09:15 – 10:00Primus FDV-/bygningsmodulen
Status per nå
Gjennomgang av FDV-appen
Kirsten Hellerdal Fosstveit
 Pause, 15 min 
Kl 10:15 – 10:45Erfaringar med FDVSvein Jåstad, Kraftmuseet
Kl 10:45 – 11:45Presentasjon av FDV-systemAtle Byrkjeland, Famac / FDV-huset
Kl 11:45 – 12:00Diskusjon / oppsummering 

Påmelding

Påmelding innan 17. januar på epost til Kirsten Hellerdal Fosstveit, epost: khf@ryfylkemuseet.no eller ved å fylla ut skjema under: