Denne profilmanualen presenterer Museumstjenestene sin nye visuelle identitet.

Logo

Logoen består av to tekstlinjer «Museumstjenestene» og «i Rogaland».
Fonten som er brukt er profilfonten OPEN SANS, som blir brukt elles på nett og i trykksaker.

Logovariantar

Med utgangspunkt i den horisontale logoen er det laga fleire variantar, slik som monokrom og negativ logo.

Grå bakgrunn er her brukt for å illustrera korleis negativ logo (kvit) ser ut mot ein mørk bakgrunn.

Sekundærlogo

Sekundærlogo kan brukast på egna flater i dei tilfella der denne passar betre med kvadratisk logo enn horisontal (hovudlogoen).

Farge

Profilmanual