Benchmarks i samlingsbevaring for museer, arkiv og bibliotek er et selvevalueringsverktøyet som setter klare mål for arbeidet med samlingsbevaring. Les mer om metoden her.

Eksempel på skjema

Samlingsteam Rogaland kan bistå i arbeidet med Benchmarks i samlingsforvaltning, samt gi råd og veiledning.