Samlingsteam Rogaland skal arbeide med å revitalisere samlingene til regionmuseene i fylket og Norsk Oljemuseum. Det vil si preventive konservering (inkl. rengjøring), revisjon eller nyregistrering, katalogisering, fotografering, pakking og magasinering. Teamet skal ha en rådgivende funksjon og arbeide for å utvikle felles standarder/rutiner ved de enkelte museene.

Noen eksempler på gjennomførte samlingsrevisjonsprosjekt