Haugalandmuseene har utviklet en metode for revisjon og vurdering av norske museers kunst- og kulturhistoriske samlinger. Metoden «Vurdering av samlinger» er basert på den australske metoden Significance 20. (2009) og den nederlandske metoden Assessing Museum Collection – Collection valuation in six steps (2014). Tanken bak metoden er at den kan brukes i alle oppgaver i samlingsforvaltningen:

 • Innsamling
 • Aksesjon
 • Avhending
 • Katalogisering
 • Bevaring
 • Konservering
 • Utstillingsarbeid

Les mer om metoden her. Samlingsteam Rogaland kan bistå i arbeidet med vurdering av samlingene

Samlingsteam Rogaland kan spesielt bistå i oppgaver som:

 • Avhending
 • Katalogisering
 • Bevaring
 • Konservering