Gjenstandsfoto vil kunne bidra til:

  • Sikre, gjenfinne og identifisere objekter.
  • Registrere fysiske endringer over tid og i tilknytning hendelser.
  • Digitale foto gjør samlingene mer tilgjengelige for et større publikum.

Samlingsteam Rogaland kan bistå i arbeidet med gjenstandsfotografering, bilderedigering og masseinnleggelse i Primus.