Et samlingsrevisjonsprosjekt vil gi museene mulighet til å ordne og organisere samlingene i magasinene. Samlingsteam Rogaland kan bistå i det praktiske arbeidet med magasinering av samlingene, samt gi råd og veiledning.

Noen eksempler

  • Plassering i magasin/ Organisering av gjenstander
  • Råd og veiledning i bruk av pakkemateriale/ Emballering av gjenstander
  • Bruk av kolli
  • Bruk av strekkoder

Lenk

Praktisk håndbok