Et samlingsrevisjonsprosjekt vil gi museene muligheten til å rengjøre gjenstandene sine før de plasseres i rene magasiner. Rengjøringsmetode vil være basert på gjenstandens materialer, teknikk og tilstand. Samlingsteam Rogaland kan bistå med lettere rengjøring av gjenstander, samt gi råd og veiledning i rengjøring og frysing.