Her legges ut både egne publikasjoner, og der Museumstjenestene har vært bidragsytere.

  • Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2017: «Et felles løft for framtiden» av Jeanne Dalbu
  • Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet 2019: «Sauen, gjetaren og hunden. Innsamling av bilde til Jærmuseets dokumentasjonsprosjekt» av Madli Hjermann og Målfrid Grimstvedt
  • Haugalendingen 2015-2016. Årbok for Haugalandmuseene: «Dagens bilder som morgendagens kulturarv» av Madli Hjermann
  • Haugalendingen 2019-2020. Årbok for Haugalandmuseet: «Sildebilder. Fotografiske fremstillinger av sildefisket fra 1860 til i dag» av Madli Hjermann
  • Folk i Ryfylke: «Modernismen kom til Ryfylke» av Kirsten Hellerdal Fosstveit

Bevare meg vel – nyhetsbrev