Samlingsteam Rogaland har en rådgivende funksjon og arbeider for å utvikle felles standarder og rutiner ved de enkelte museene.

Samlingsteam Rogaland kan bistå med rådgivning og kurs innen:

  • Gjenstandshåndtering
  • Primus-registrering
  • Tilstandsvurdering
  • Pakkemateriale
  • Emballering av gjenstander
  • Magasin og klima
  • Skadedyr og skadedyrbekjempelse (IPM)
  • Planlegging av samlingsrevisjonsprosjekter
  • Planlegging av nedmontering av utstillinger
  • Planlegging av magasin