Fotonettverk Rogaland inviterer ansatte ved museer, arkiv og bibliotek i Rogaland til fagdag

Hvor og når: Time bibliotek 8. februar kl. 10.00 til kl.14.30

Årets fagdag byr på et spennende program hvor vi setter søkelys på digitale plattformer

Pandemien har skapt en forventning om at vi skal være mer til stede i folks stuer via digitale løsninger. Det er et ønske og en forventning om at arkiv, bibliotek og museer, i tillegg til å være en fysisk møteplass, også skal kunne oppleves digitalt hjemmefra. Digitale plattformer kan brukes til å nå nye målgrupper, fortelle historier på nye måter og skape mer engasjement blant brukerne.

Hvordan ønsker vi å utvikle oss digitalt, og hva bør vi tenke på? Hvor kan vi hente inspirasjon til gode løsninger for digital formidling av den fotografiske kulturarven?

Målet med fagdagen er å hente inspirasjon til nye måter å ta i bruk digitale løsninger på i arbeidet med den fotografiske kulturarven – for bedre publikumsopplevelser, brukermedvirkning og maskinbasert læring i kunnskapsproduksjonen.

Program:

10.00-10.20     Kaffe, noe å bite i og registrering

10.20-10.30     Velkommen

10.30-11.00      Kaja Rosenquist, Stiftelsen Norsk folkemuseum: Fargelegging av gamle bilder

11.00-11.30 Elin Stueland, Stavanger Aftenblad om bruk av scrollytelling som formidlingsløsning

11.30-11.45 Beinstrekk

11.45-12.15       May Johannessen, Stavanger kunstmuseum: “Kunst i 360”, et digitalt formidlingsprosjekt basert på 360-graders kamerafilming av fysiske utstillinger og formidlere i aksjon, samt utvikling av en samlingsportal som gir publikum mulighet til å studere enkeltverk i utstillingene i høyoppløselig kvalitet   

12.15-13.00       Lunsj

13.00-13.30      Signe Trolle Gronemann, København kommune (nettbasert): brukermedvirkning i Københavns kulturhistoriske foto, kbhbilleder.dk

13.30-13.45 Plenumsdiskusjon om digital formidling og brukermedvirkning i ABM sektoren i Rogaland.

13.45-14.15       Jørgen Schyberg, Nasjonalbiblioteket: Muligheter for bruk av kunstig intelligens i ABM-sektoren

14.15-14.30 Oppdateringer fra Fotonettverk Rogaland

Påmelding innen fredag 15. januar til anne.tove.austboe@museumstavanger.no

Lunsj dekkes av Time bibliotek

NB! Gi beskjed ved påmelding om eventuelle allergier eller andre matønsker.