Innsamling av digitalt fødte foto – et kunnskapsgrunnlag

Haugalandmuseene har nå publisert rapporten «Innsamling av digitalt fødte foto – et kunnskapsgrunnlag». Rapporten er skrevet av fotoarkivar for museene i Rogaland, Madli Hjermann, og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom regionmuseene og Norsk Oljemuseum. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd og den skal gi kunnskap om det digitale fotografiet og hvordan museene kan gå frem for å samle inn digitalt fødte foto.

Les mer på samlingsnett.