Industrifotografen Tor Brekkes bilder frem i lyset på Haugalandmuseet

Haugalandmuseet har en stor fotosamling etter den haugesundsbaserte fotografen Tor Brekke. Brekke er mest kjent for sin dokumentasjon av industrien på Haugalandet, men han tok også andre bilder. For tredje gang har jeg nå gått i gang med digitalisering, ompakking og katalogisering av Tor Brekkes bilder. Bildene bærer prek av høy fototeknisk kvalitet, og fotosamlingen har blitt trukket frem i artiklene «Industrifotografen Tor Brekke» (G. P. Vie i 2016) og «Industriens estetikk – Tor Brekkes bilder» (meg i 2018). Begge er å finne på Fotonettverk Rogaland sin hjemmeside.

Verkstedhallen på HMV (Haugesund Mekaniske Verksted). Fotograf: Tor Brekke,1976. Haugaland-museet, MHB-F_TB-368.

Skrevet av fotoarkivar Madli Hjermann

Fra Finnøy Bygdemuseum til Rennesøy Bygdemuseum

T.v. Belen, Lise og Oda syr på merkelapper. Tidkrevende jobb. Foto: Jeanne Dalbu, Ryfylkemuseet

Samlingsteamet har siden 2016 revidert og registrert samlingen til Finnøy Bygdemuseum i databasen Primus. Etter over to år med samlingsarbeid har teamet registrert hele samlingen. Til sammen er 2232 poster opprettet i Primus som tilsvarer 2601 gjenstander. I tillegg har teamet rengjort, merket, fotografert, frysebehandlet, pakket om, omorganisert og magasinert gjenstandene i det klimastyrte magasinet og i doktorboligen på Finnøy. Det som gjenstår er kvalitetssikring av Betegnelse, Presisert betegnelse, Emneord og Klassifikasjon. Dette for å sikre søkeinngangen og tilgjengeligheten. Kvalitetsarbeidet gjenopptas i januar, 2019.

Etter Finnøy-prosjektet var det satt av to uker til Rennesøy Bygdemuseum.

Flesteparten av gjenstandene fra Rennesøy Bygdemuseum er oppbevart i klimastyrt magasin, mens resterende står i utstillingen på BIBMUS, på Rennesøy. BIBMUS er Rennesøy folkebiblioteks utstillings- og møterom. Ingen av gjenstandene er registrert i Primus og det finnes ingen oversikt over samlingen som f.eks. inventarliste, aksesjon og katalogkort.

I forkant av prosjektet ble det gjennomført en befaring for å planlegge en god og systematisk tilnærming av samlingen. Det ble besluttet å starte med mindre og mellom store gjenstander i magasinet, deretter registrere de ustilte gjenstandene på Rennesøy og til slutt flytte fotostasjonen i magasinet for å ta bilde av de større gjenstandene. Arbeidet fortsetter i januar og februar 2019. Til sammen har samlingsteamet opprettet 70 poster i Primus som tilsvarer 89 gjenstander.

Skjermdump fra PrimusWeb: Oversiktsbilde over registrerte gjenstander i mappe fra Rennesøy Bygdemuseum

Oppdatering fra fotoarkivaren

Sveisearbeid ved Hydro Alnor (nå Hydro Aluminium) på Karmøy. Foto: Tor Brekke, 1979. Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-043.

Dette halvåret har jeg arbeidet i 80 % stilling og har dermed hatt gleden av å ha Ana Gonçalves som kollega i en 20 % stilling. Med sin kompetanse og innsats har Ana vært til god hjelp i arbeidet med museenes kulturhistoriske foto. Hennes engasjement ved Haugalandmuseene er nå avsluttet, og vi ønsker henne lykke til med nye utfordringer.

For museene har vi digitalisert, katalogisert og samlet inn bilder. Bilder fra industrifotografen Tor Brekke er digitalisert og katalogisert for Haugalandmuseene. Bildene er tilgjengelig på DigitaltMuseum. Dalane folkemuseum har fått digitalisert et stort antall av sine bilder fra deres alminnelige serie. Dette er bilder fra Dalane som etterspørres og brukes mye, og det vil lette museets arbeid å få dem digitalisert. Jeg har sluttført digitaliseringen av negativer fra fotografen Finn Johannessen for Ryfylkemuseet, og katalogiseringen av bildene er godt i gang. Ved å feste folk og steder til postene i Primus får vi stadig mer informasjon om omgangskretsen og turene hans til vanns og til lands.

Av og til dukker det opp noen historiske perler. Som denne reproen av Trygve Grans fly på Reve etter å ha gjennomført den første flyvningen over Nordsjøen i 1914. Er det Trygve Gran selv som står ved flyet? Reprofotografert av Finn Johannessen, 1934. Ryfylkemuseet, RF2010-069-058-1124.

Hos Jærmuseet har jeg bidratt med dokumentasjon av sauedrift og bruk av heiene i vår samtid. Prosjektet har også vært viktig for utvikling og utprøving av metoder for innsamling av bilder fra vår samtid. Innsamlingsprosjektet har vært to-delt med innsamling fra en Facebook-profil og fra en sauebonde. Innsamlingen av bilder direkte fra fotografen er en spennende metode som gir muligheter for å sette bildene inn i en helhetlig historie, med navn, relasjoner, steder, aktiviteter og følelser.

Dette er det første prosjektet jeg har hørt om som har benyttet Facebook for innsamling og dokumentasjon av et tema. I arbeidet har vi støtt på både etiske, juridiske og metodiske problemstillinger. Hvordan kan vi best mulig dokumentere en hel kommunikasjonstråd på Facebook, samtidig som vi vil ha bildene best mulig frem? Hvordan kan vi balansere et godt personvern og behovet for dokumentasjon av et tema? I et tilfelle valgte vi å rådføre oss med en jurist. Bildene vil ikke bli offentliggjort, men de vil være en viktig kilde til kunnskap for intern forskning.

Et felles løft for framtiden

I høst har Jeanne skrevet en artikkel om samlingsteamet i årboka Sjå Jæren. Med artikkelen «Et felles løft for framtiden» skriver hun om etableringen av Samlingsteam Rogaland, og hvilke betydning arbeidet har for museene.

Artikkelen gir et godt innblikk i arbeidet som blir gjort på museene.

Revitaliseringsprosjektene har bidratt med å få unna en del av etterslepet i registreringen, og man ser et økt fokus på bevaringsarbeidet. Satsningen på Samlingsteam Rogaland har gitt gode og målbare resultater – over 40 000 objekter er registrert / revidert og katalogisert i perioden 2014-2017. Fra et nasjonalt perspektiv blir fellesprosjektet omtalt som svært vellykket, og blir ofte trukket frem som et godt eksempel på hvordan man kan få til samarbeid på tvers av museene.
(Årboka Sjå Jæren 2017, Dalbu: 121)

Artikkel kan lastes ned under publikasjoner.