Dalane Tidende: Fjerner rusten med stålbørste og voks

Verkstedet i Nedre Helleren kraftstasjon i Jøssingfjord har fått nytt gulv og tette vegger. Nå står restaureringen av maskiner og verktøy for tur.

Tirsdag var konservator Eirik Aarebrot og museolog Jeanne Dalbu fra Fellestjenestene i Rogaland på befaring i Nedre Helleren kraftstasjon for å gå over alle redskaper, maskiner og turbinen. Formålet var å legge en plan for restaureringsarbeidet av maskinene i denne delen av Jøssingfjord Vitenmuseum.

– Det er flere maskiner og mye verktøy som skal settes i stand. Målet er å få bort rusten uten at det ser nytt ut. Da må vi finne ut hvordan vi skal gjøre dette. Det er viktig at vi velger den riktige metoden, forteller Leif Dybing, museumsdirektør ved Dalane Folkemuseum.


Deler kompetanse

Fellestjenestene i Rogaland har et samlingsteam som reiser rundt til de ulike museene i fylket for å bistå i arbeidet.

– Vi sitter på ulik kompetanse som ikke nødvendigvis det lokale museet innehar. Fellestjenestene er et samarbeid mellom museene i fylket og fylkeskommunen, og er unikt i sitt slag i Norge. Nå besøker vi Dalane Folkemuseum og er både på Slettebø og i Jøssingfjord. Vi hjelper til med registrering av det som finnes de ulike stedene, og dessuten er konservator Aarebrot med for å bistå med sin ekspertise på kulturhistoriske gjenstander, informerer Jeanne Dalbu. Dalbu har vært i kraftstasjonen ved en tidligere anledning, og synes at området i Jøssingfjord er veldig spennende.

– Nå planlegger vi et kurs for dugnadsgjengen som skal restaurere maskinene og verktøyet. Kurset skal holdes av Aarebrot som dessuten setter i gang prosessen.


Nytt gulv

Maskinene er stort sett på plass igjen etter at verkstedet har fått nytt gulv. Det gamle var fuktig og fult av råte etter at vann hadde trengt inn. På forhånd var plasseringen av redskaper og maskiner godt dokumentert, og nå står de på nøyaktig samme sted som før de ble flyttet.

– Når vi er ferdige med restaureringsarbeidet, skal det se ut som om de nettopp har gått fra verkstedet i bruk. Kraftstasjonen som fremdeles har et verksted stående rett ved, er unikt i sitt slag. Som regel er enten verkstedet eller kraftstasjonen forsvunnet, forteller Leif Dybing.


– Godt fornøyd

Han er godt fornøyd med det arbeidet som er blitt gjort både av murerne på ytterveggene og snekkerne innvendig i verkstedet.

– Det er kjekt å ha gode fagfolk som gjør arbeidet. Nå har vi også fagfolk her fra samlingsteamet som gir oss gode råd for den vide-re restaureringen. Anbudet for nybygget i Jøssingfjord Vitenmuseum går ut i august, og prosjektleder Bess Grastveit håper på byggestart i oktober. Planen er at senteret skal stå ferdig i 2019.


Artikkelen stod på trykk i Dalane Tidende 07.07.2017