Kurs i komposisjonsmaling

Me har gleda av å invitera til kurs i komposisjonsmaling 19. april. Kurset er del av fellesprosjekt om overflatebehandling.

Komposisjonsmaling består av tre hovudingredienser: vatn, mjøl og pigment. Nokre oppskrifter inneheld også såpe, jernvitrol, tjøre og/eller linolje. Bruk av komposisjonsmaling kan førast tilbake til 1600-tallet, og malinga var mest vanleg fram til 1950-talet. Den er billeg og enkel å framstilla og ofte brukt på uthusbygningar då den egnar seg til uhøvla kledning.

Program – dag 1 (18. april)

 • 17:00 – Middag, Karmsund folkemuseum
 • 19:00 – Fagkveld, Karmsund folkemuseum

Program – dag 2 (19. april)

 • 08:30 – Oppmøte ved tollbua/ferjekaien på Nedstrand (kart).
 • 08:40 – Kurs for musea del 1
 • 11:00 – Lunsj
 • 12:30 – Kurs for musea del 2
 • 14:00 – Kurset er ferdig

Praktisk info

 • Stad: Haugesund / Nedstrand
 • Dato: 18. og 19. april 2023
 • Instruktør: Tor Meusburger
 • Målgruppe: Museumshandverkarar, andre interesserte
 • Overnatting: Hotell i Haugesund. NB! Deltakarane bookar sjølv overnatting.
 • Kostnad: Deltakarane dekkjer kostnad til overnatting, reise og middag

Påmelding

Fyll ut skjema her: https://pameldinger.no/e/kemlut

Kurs i overflatebehandling av mur

Me har gleda av å invitera til kurs i overflatebehandling av mur på Utstein kloster 25. og 26. mai. Kurset er del av fellesprosjekt om overflatebehandling.

KALK brukast til maling av kalkpussa overflate, både utvendig og innvendig. Kalk har i hundrevis av år vore brukt på kalkpussa overflate, slik som i kyrkjer. Kalk har òg vore brukt på tre i uthus/fjos.

SILIKAT, også kalla vassglas, brukast til mura og pussa overflatar. Så langt tilbake som til mellomalderen var det flytande kaliumsilikatet kjend som omgrep. Blei oppdaga igjen tidleg på 1800-talet, og kom for alvor i bruk frå 1870-talet og utover. Kan også brukast på eternit.

Program – dag 1 (25. mai) – KALK

 • 10:00 – Kaffe og velkomen
 • 10:30 – Foredrag om kalk, introduksjon til Utstein
 • 11:00 – Lunsj
 • 12:00 – Praktisk del
 • 15:00 – Kaffepause
 • 15:30 – Førebuingar til dag 2 (blande silikatmaling, reingjering av penslar m.m.)
 • 16:30 – Kursdagen er ferdig
 • 17:00 – Middag

Program – dag 2 (26. mai) – SILIKAT

 • 08:30 – Kaffe, kort foredrag om silikatmaling
 • 09:30 – Praktisk del
 • 11:30 – Lunsj
 • 12:00 – Praktisk del forts.
 • 14:00 – Reingjering og oppsummering
 • 14:30 – Ferdig for dagen

Praktisk info

 • Stad: Utstein kloster
 • Dato: 25. og 26. mai 2023
 • Instruktør: Mathies Ekelund Erlandsen
 • Målgruppe: Museumshandverkarar, andre interesserte
 • Overnatting: Deltakarane bookar sjølv overnatting.
 • Kostnad: Deltakarane dekkjer kostnad til overnatting, reise og middag

Påmelding

Fyll ut skjema her: https://pameldinger.no/e/rrybkt

Fagdagene 13. – 14. november 2019

Årets fagdager var viet temaet effektiv magasinering, med fokus på håndtering, merking og pakking av museumsgjenstander. Seminaret hadde fokus på erfaringsbasert kunnskap som Samlingsteamet har ervervet i løpet av 6 år. Det var rett og slett et ønske å videreformidle denne kunnskapen, erfaringene og de praktiske løsningene til de dedikerte og engasjerte deltagerne. Seminaret var inndelt i en teoretisk del om formiddagen og en praktisk del på ettermiddagen.

Siste planleggingsmøte før fagseminaret i håndtering og pakking av museumsgjenstander braker løs. T.v. Therese, Lise, Kirsten, Jeanne, Eirik og Belen. Foto: Jeanne Dalbu

Dag 1 – håndtering og merking

På den teoretiske delen den første dagen, formante Eirik oss om «hvorfor det er nødvendig med rutiner for håndtering og magasinering», Therese gav oss en innføring i «hvordan vi skal håndtere museumsgjenstander» og Belen introduserte oss for «hvordan vi skal merke gjenstander».

Belen instruerer og utfordrer deltageren med hvordan merke dukker på en forsvarlig måte. Foto: Jeanne Dalbu

I den praktiske delen, ble deltagerne inndelt i grupper og fikk knote med tapetkniv og linjal for å konstruere en såkalt «5 minutters eske» hos Kirsten og deretter strebe med å rulle et skjevt og skrukkete silkeskjerf hos Lise. Hos Belen ble gruppene dirigert i merking av museumsgjenstander, både direkte og med påsydde lapper. Til sist måtte de slave hos Eirik og Therese med å løfte tunge grå kasser og en omfangsrik sofa.


Dag 2 – magasinering og pakking

Den neste dagen startet med en teoretisk veiledning av Lise om «hvordan vi kan oppnå en effektiv magasinering» og Belen gav oss uvurderlige tips og rettledning i «hvordan vi skal pakke museumsgjenstander».
Etter lunsj var det igjen tid for å drilles i praktiske øvelser som f. eks. pakking av tredimensjonale gjenstander med Therese og pakking av foruroligende plastdukker hos Belen.

En parasoll pakket på forsvarlig vis i en delvis åpen/lukket stilling. T.v Kate Newland og Piers Crocker fra MUST. Foto: Lise Chantrier Aasen

Hos Kirsten fikk de opplæring i å rulle lubne silkepapirpølser, som skulle brukes til å danne myke folder i en kåpe. I den neste posten måtte de rulle spisse silkepapirpølser til pakking av paraply og parasoll. Avslutningsvis måtte gruppene designe sitt drømmemagasin, med inndelte klimasoner basert på materialgrupper.

Primuskurs

Foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Denne uken har forvaltning- og samlingsfolk i museumsrogaland vært samlet til et tredagers kurs i bruk av Primus.  Fellestjenestene har tatt initativ til – og arrangert – kurset, og var selv kursinstruktører på dag 1 og 2.

Programmet for de tre dagene så slik ut:

 • Dag 1: FDV-/bygningsmodul (v/Kirsten Hellerdal Fosstveit fra Fellestjenestene)
 • Dag 2: Primusregistrering (v/Jeanne Dalbu og Madli Hjerman fra Fellestjenestene)
 • Dag 3: PrimusWeb, konserveringsmodul og logistikk i web (v/Kristina Berg fra KulturIT)

Det var god oppslutning om kurset alle dagene, noe som tyder på at det har vært et behov for mer opplæring og kursing i bruk av Primus. Diskusjonene underveis i kurset, og i pausene, tyder på at det å treffes til slike «temadager» har stor verdi.

Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært gode, og vi vil nå evaluere kurset og erfaringene vi har gjort. Vi håper og tror kurset har vært like lærerikt og nyttig for kursdeltakerne som for oss i Felletjenestene!


Presentasjoner

Øvingsoppgaver og presentasjoner kan lastes ned her:


Bilder fra Primuskurs 2018

Alle foto: Mathies Ekelund Erlandsen

Primuskurs 4. – 6. september

Fellestjenestene inviterer til et tredagers Primuskurs for regionmuseene i Rogaland og Norsk Oljemuseum. Tema for kurset vil være FDV-/bygningsmodulen, registrering av gjenstander og foto for viderekommende, og konserveringsmodul. Kurset legger opp til både teori og praktisk bruk.

Kurset blir holdt på Norsk Oljemuseum 4. – 6. september 2018.

Vi håper flest mulig har mulighet til å delta på kurset!

Program og skjema for påmelding finner du her.


Frist for påmelding: 27. august 2018