eKulturseminaret

Jærmuseet og KulturIT inviterte til eKulturseminar 23. – 25. oktober. Årets seminar ble avholdt på Vitenfabrikken i Sandnes. Under seminaret holdt fellestjenestene flere innlegg. Her kan du laste ned presentasjonene våre, og du kan se streamingvideo fra arrangementet.


Registrering og vurderinger av bygninger i Primus (v. Kirsten Hellerdal Fosstveit, bygningsantikvar, Fellestjenestene i Rogaland)

Se video under.


«Samlingsteam Rogaland – resultater etter 6 års prosjektperiode» (v. Jeanne Dalbu, Fellestjenestene i Rogaland & og Målfrid Grimstvedt, Jærmuseet)

Se video under.

Plastprosjekt RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) (v. Lise Chantrier Aasen, SamRog, Fellestjenestene i Rogaland)

Se video under.

KulturNav er lansert

20. januar 2015 ble nettstedet KulturNav lansert på et seminar i Riksarkivet.

KulturNav er et nettsted for å skape, forvalte og dele terminologi og registre som er relevante for museer og andre ABM-institusjoner.  I KulturNav kan man bygge opp og lenke sammen informasjon. Alle kan bidra til å forbedre registre og lister, og dele dem med andre.

Fotoarkivar Madli Hjermann presenterte arbeidet med emneordsliste på lanseringsseminaret. Presentasjonen til Madli finner du som pdf under publikasjoner.

Les mer på Kulturrådet sine nettsider og på kulturnav.org.